FAQ

Veel­ge­stel­de vragen

 

Sommige vragen kunnen anderen hebben gesteld.

Is recht­streek­se verkoop mogelijk?

Een bestel­ling, ook van losse onder­de­len, is alleen mogelijk via de gespe­ci­a­li­seer­de handel.

Wat is de levertijd voor het model?

Onze levertijd wordt bepaald door de inkomende bestel­lin­gen. Neem contact op met uw dealer voor de leve­rings­da­tum.

Hoe maak ik mijn keuken schoon?
Ik heb een citaat nodig.

Vragen over prijzen kunnen alleen door uw dealer worden beant­woord.

Hoe sterk zijn de laden en laden?

Het draag­ver­mo­gen van laden is max. 30 kg,
voor uit­trek­baar materiaal tot max. 900 mm. 30 kg,
voor uit­trek­me­cha­nis­men tot max. 1000 mm. 50 kg.

Welke werk­blad­dik­tes zijn beschik­baar in de serie?

Wij bieden onze werk­bla­den aan in diktes van 16,25,40 en 105 mm.

Hoe sterk zijn de hang­ele­men­ten?

Het draag­ver­mo­gen per kast­op­han­ging is max. 50 kg

Welke kar­kas­diep­te wordt standaard aan­ge­bo­den?

Burger biedt drie ont­werp­diep­tes voor basis­een­he­den: 335,455 en 555mm.

Welke lichaams­hoog­tes worden standaard aan­ge­bo­den?

Basis­units zijn leverbaar in hoogtes van 715 en 780mm. Zij- en appa­ra­tuur­kas­ten zijn ver­krijg­baar in hoogtes 1495,1625,1950,2015,2080,2145,2210 en 2275 mm.
Basis­ele­men­ten: 146 mm, 292 mm, 362 mm, 435 mm, 724 mm, 869 mm.
Zij- en inbouw­kas­ten: 940 mm, 1330 mm, 1620 mm, 1902 mm, 2046 mm, 2192 mm, 2262 mm.
Wand­kas­ten: 292 mm, 362 mm, 580 mm, 724 mm, 940 mm.

Hoe worden de wand­kas­ten geopend in een greep­vrije keuken?

De wand­kas­ten kunnen op de volgende manieren worden geopend:
– Onderste greep­s­trook (klep in de onderkant, voor vast­grij­pen achter de voorzijde)
– Drukken om te openen (opening door op de voorzijde te drukken)
– Lichte onder­vloer (bodem in de vloer, tot achter de voorzijde reiken)
– Hand­greep­plaat 294

Ik heb de RAL-kleurcode nodig!

Onze kleuren zijn niet uit­ge­lijnd met RAL-kleuren of soort­ge­lij­ke aan­dui­din­gen. Neem contact op met uw plaat­se­lij­ke dealer voor een voorbeeld kleur over­een­komst.

Ik heb hulp nodig bij het plannen / ontwerpen van mijn keuken!

Aangezien uw ver­wach­tin­gen en behoeften van uw inge­rich­te keuken alleen in een direct gesprek kunnen worden besproken, kunt u contact opnemen met uw vak­han­de­laar over uw aanvraag, die met u van plan is en ook uw plaat­se­lij­ke contact- en serv­ice­part­ner is.

Ik wil graag een klacht indienen / een garan­tie­claim aanvragen voor uw con­tract­part­ner.

In dit geval is de vakhandel uw con­tact­per­soon. Alle garan­tie­ser­vi­ces dienen uit het over­een­ge­ko­men contract te worden genomen. Eventuele klachten van welke aard dan ook moeten via uw con­tract­part­ner worden ingediend.

Ik wil graag klagen over een elek­trisch apparaat!

Neem direct contact op met de ver­ant­woor­de­lij­ke fabrikant.

Ik wil graag stalen bestellen!

Onze vak­han­de­laar heeft talrijke monsters ter beschik­king – neem direct contact op met uw ver­koop­me­de­wer­ker.

Bent u een gecer­ti­fi­ceerd bedrijf?

Wij zijn een uit­ste­kend bedrijf op het gebied van milieu en kwa­li­teits­zorg. Een overzicht van onze cer­ti­fi­ca­ten vindt u hier.

Opmerking: Burger keukens worden uit­slui­tend verkocht via gekwa­li­fi­ceer­de meubel- en keu­ken­win­kels. Er is geen directe aankoop van keukens in de fabriek.

Als u nog steeds hulp nodig hebt, schrijf ons dan een bericht of bel ons op.

Voor vragen kunt u zich richten tot info[at]burger[dot]de of bel ons op +49 (0)39 21 / 9 76-0