Onze onder­ne­ming

Meer dan 100 jaar ervaring in de keu­ken­markt – Onze geschie­de­nis

Haus Beck – Onze showroom en oplei­dings­cen­trum

Ope­nings­tij­den

Dinsdag tot vrijdag          10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag                         10.00 uur tot 14.00 uur

 

Onze showroom en ons scho­lings­cen­trum zijn op de volgende dagen gesloten:

Kerst: 24.12.2020 – 04.01.2021

Opmerking

De verkoop van burger keukens geschiedt uit­slui­tend via de verkoop door Meubel en Keuken va han­de­la­ren. Het is niet mogelijk direct, af fabriek bij burger te kopen.

Kwaliteit schrijven wij met hoofd­let­ters – Onze kwa­li­teits­be­lof­te

The “Made in Germany” gaat voor ons veel verder dan de pro­duc­tie­lo­ca­tie. Duitse kwaliteit wordt in alle pro­duc­tie­ge­bie­den van onze groep bedrijven zeer serieus genomen.

.

We nemen veel tijd in beslag en inves­te­ren in state-of-the-art pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten, effi­ci­ën­te pro­duc­tie­tech­nie­ken, hoge mili­eu­nor­men en ver­ant­woor­de­lij­ke leve­ran­ciers.

We inves­te­ren in gea­van­ceer­de pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten, effi­ci­ën­te pro­duc­tie­tech­nie­ken, hoge mili­eu­nor­men en ver­ant­woor­de­lij­ke leve­ran­ciers.

Onze producten van morgen moeten niet alleen modern zijn, maar ook duurzaam en duurzaam. Vaste waarden die u vindt achter elke deur en in elke lade van onze keukens – natuur­lijk standaard.

.